مقالات

2015

زهرا چراغی شمامی - مهشید نژاد نیک, طراحی دستگاه اندازه گیری نیروی گریز از مرکز, علوم پایه واحد علوم و تحقیقات, 2015,

2008

مهشید نژادنیک - زهرا چراغی شمامی, طراحی و ساختدستگاه اندازه گیری رسانش گرمایی فلزات و ضریب اتمیسیته هوا, علوم پایه دانشگاه الزهرا, 2008,

2007

مهشید نژادنیک - زهرا چراغی شمامی - محمدرضا ابوالحسنی, امواج ریمانی در پلاسما, علوم پایه دانشگاه الزهرا, 2007,

مهشید نژادنیک - زهرا چراغی شمامی - محمدرضا ابوالحسنی, امواج ریمانی در پلاسما, علوم پایه دانشگاه الزهرا, جلد 19 شماره 1, 2007, Magnetohydrodynamic(MHD)

1987

مهشید نژادنیک - زهرا چراغی شمامی - محمدرضا ابوالحسنی, چگونگی انتشار اختلال در حالت نسبیتی, علوم پایه دانشگاه الزهرا, 1987,

مقالات در Google scholar

زهرا چراغی شمامی
زهرا چراغی شمامی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پايه - گروه فيزيک
مرتبه علمی :
    مربی
^